Drobečková navigace

Úvod > MŠ Terezín > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Název:Město Terezín

Sídlo: nám ČSA 169
411 55 Terezín

IČ: 00264474

 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ Terezín
 • Jídelna a vývařovna
 • MŠ Nové Kopisty

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Čtyřlístek Terezín,
  okres Litoměřice, příspěvková organizace
  Na Krétě 359,
  411 55 Terezín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Čtyřlístek Terezín,
  okres Litoměřice, příspěvková organizace
  Na Krétě 359,
  411 55 Terezín

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  10:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 416 782 289
  mobilní telefon: 736 688 879

  4.5 Adresa internetové stránky

  msctyrlistekterezin.antee.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Čtyřlístek Terezín,
  okres Litoměřice, příspěvková organizace
  Na Krétě 359,
  411 55 Terezín

   

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  ms.ctyrlistek.terezin@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  c73y6f

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 94-3510290267/0100

6. IČO

72753684

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.ctyrlistek.terezin@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): c73y6f

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace, Na Krétě 359, 411 55 Terezín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:Zyková Jitka řed.školy,Nekvindová Martina zástupkyně ředitele školy,Grusserová Veronika zástupce ředitele školy pro MŠ v Nových Kopistech.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.